Inspektor nadzoru

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

Jeżeli Prawo Budowlane narzuca Państwu konieczność powołania nadzoru inwestorskiego proponuję Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i objęcie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do moich podstawowych obowiązków będzie należało:

·         reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

·         sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych;

·         sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

·         potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad;

·         kontrolowanie rozliczeń budowy;

·       oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy.

Moja oferta skierowana jest do wszystkich zainteresowanych nadzorowaniem przebiegu realizacji inwestycji, min:

 

 

  • inwestorzy prywatni i instytucjonalni
  • samorządy
  • developerzy
  • przedsiębiorstwa wykonawcze
  • biura architektoniczno-projektowe
  • zarządcy, wspólnoty mieszkaniowe
Facebook