Strona główna

Witam Państwa.

Głównym profilem działalności firmy BUD-MAR są szeroko rozumiane nadzory budowlane.

W 1998 roku ukończyłem Politechnikę Śląską na Wydziale Budownictwa. Po zakończeniu studiów rozpocząłem prace w dużej firmie budowlanej, gdzie uczestniczyłem w realizacjach dużych projektów budowlanych. Zdobywałem doświadczenie zawodowe na budowach centrów handlowych, szkół, salonów samochodowych, budynków mieszkalnych.

W 2002 roku przystąpiłem do egzaminu na uprawnienia budowlane i otrzymałem uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.

Pracowałem w dużych firmach, które realizowały wyłącznie kontrakty jako Generalny Wykonawca. Nadzorowałem roboty od chwili wejścia na budowę do przekazania obiektu Inwestorowi, czasami ze zgłoszeniem obiektu do użytkowania. Umożliwiło mi to poznanie specyfiki i charakteru prowadzenia prac budowlanych w bardzo szerokim zakresie, począwszy od prac przygotowawczych, prac geodezyjnych, poprzez roboty typowo budowlane, a kończąc na pracach instalacyjnych i wykończeniowych wewnątrz budynku oraz zagospodarowaniu terenu wokół obiektów. Uczestniczyłem w budowach hal sportowych, krytych pływalni, kompleksów boisk, placów zabaw, szkół podstawowych i wyższych, galerii handlowych, hipermarketów, osiedli mieszkaniowych, itp.

Pracowałem także jako inspektor nadzoru w Urzędzie Miasta. Praca ta pozwoliła mi na nabycie umiejętności przygotowywania przetargów, koordynację inwestycji pod względem formalno-prawnym, a także rozliczania finansowego inwestycji prowadzonych na terenie Gminy, ze środków własnych jak i zewnętrznych. Poza tym nabrałem doświadczenia w realizacji inwestycji z punktu widzenia inwestora. Jako pracownik Urzędu prowadziłem nadzór nad wszystkimi inwestycjami prowadzonymi w mieście w zakresie nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nowobudowanych jak i modernizowanych.

Przeprowadzam okresowe przeglądy techniczne budynków. Półroczne, roczne i pięcioletnie w zakresie konstrukcyjno-budowlanym. Dokonuję przeglądów obiektów użyteczności publicznej, handlowych, mieszkalnych, itp.

Od 2012 roku prowadzę własną działalność gospodarczą, której głównym profilem działania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz przeprowadzam okresowe przeglądy techniczne budynków.

 

Zapraszam Państwa do współpracy.

 

Z poważaniem

Marcin Gorzkowski

Facebook